Nasıl geç kaldık serisinin ikinci yazısı. Bu yazıda Michael White'ın "Leonardo: İlk Bilgin" kitabından alıntılar yapacağım.

Sayfa 57.

15 yüzyılın ilk otuz yılında, yüzlerce el yazması, büyük ölçüde doğudan alınıp Floransa'ya getirildi. Bir zamanlar Haçlı Seferlerine katılanların Hristiyanlık dünyası için dövüştükleri yerlerde, Batılı elçiler pazarlık yaparak Osmanlılardan entellektüel sermaye satın aldılar. Floransalı elçi Giovanni Aurispa tek başına, özellikle verimli geçen 1423'deki seyahatinden 238 eksiksiz el yazmasıyla dönmüştü.


Sayfa 54.
[...] Bu dönemde kültür neredeyse her yönüyle evrildi. Avrupa'yı saran bu muazzam değişime örnek vermek gerekirse: Gutenberg, ilk kitabını basıp, yalnızca 30.000 cilt yayının var olduğu Avrupa'ya sunduğunda, Leonardo dört yaşındaydı. Oysa, şaşırtıcı bir biçimde, 1500'de Da Vinci orta yaşlarına geldiğinde, yaklaşık 8 milyon kitap basılmıştı.


Leonardo: İlk Bilgin. Michael White, 2000.

Kopenhag'ta Kraliyet Kütüphanesinde (Det Kongelige Bibliotek) Danimarka'da basılan ilk kitapların da olduğu bir sergi vardı. Gördüğümde çok şaşırmıştım. Köylülerin bile evlerinde kitapların olduğundan bahsediliyor, bir çok satan listesi gösteriliyordu. Yüzlerce yıllık kitaplar sergileniyordu. Çok etkileyiciydi.