Dünya Bankasının 2008 Dünya Gelişim Raporuna göre 4 çekerli bir aracın deposunu biyoyakıtla doldurmak için gereken mısır bir insanı bir sene boyunca doyurabilir:

The 2008 World Development Report “Agriculture for Development” provides a compelling example of the food-for-fuel debate: over 240 kilograms (or 528 pounds) of corn – enough to feed one person for a whole year – is required to produce the 26 gallons, or 100 liters of ethanol needed to fill the gas tank of a modern sports utility vehicle.

[Raporun özeti]

Afrika'daki insanları bir düşünsenize.

Otomobillere daha fazla önem verildiği için insanlar ölüyor.