Bazen baştan başlamak gerekiyor, sıfırdan.

[Eskilerden, Paris...]