Bir süre önce YouTube sansürü ile ilgili bir yazı yazmıştım. Yazımda da belirttiğim üzere bilgi edinme hakkını kullanarak Adalet Bakanlığına başvurdum ve sansür davalarının hangi videolar için, hangi nedenle ve hangi tarihlerde açıldığını öğrenmek istediğimi belirttim. Bugün kesin yanıtımı aldım, beklendiği üzere net bir cevap yok. Bilgi Edinme Yasasının bir yerlerinde dolanarak cevap vermişler. Kronoloji şöyle:

27 Ağustos: Bilgi Edinme Formunu dolduruyorum ve Adalet Bakanlığına başvuruyorum.

1 Eylül:
Adalet Bakanlığından bir yanıt geliyor, başvurumun Telekomünikasyon Kurumuna iletildiği çünkü istediğim bilgi ve belgelerin onlarda olduğu söyleniyor. Tam neden mektupta şöyle aktarılmış:

27 Nisan 2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in “Başvuru dilekçelerinin diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi” kenar başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasında;
“İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.”
Hükmü yer almaktadır.

İstediğim bilgi sonuçta mahkeme kararları, bunlar neden Adalet Bakanlığında değil de iletildikleri TK'da bilmiyorum. Topu birbirlerine atma durumundan şüpheleniyorum bu sıralar.

10 Eylül:
Telekomünikasyon Kurumundan cevap geliyor. Noktasına dokunmadan cevabı aktarıyorum:

Kurumumuzca 5651 sayılı yasada verilen yetkiler çerçevesinde re’sen ya da mahkeme kararları uyarınca erişim engelleme yapılmaktadır. 5651 sayılı yasa dışındaki hususlarda engelleme faaliyeti Kurumumuzca yapılmamaktadır. Ayrıca; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasında: “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.” denildiğinden talebinize cevap verilememektedir.

Ve top taca atılıyor. İstediğim bilgi çok basit, YouTube hangi nedenlerle ve hangi tarihlerde kapatılıyor? Bunun neresinde "ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge" var anlamadım. Tipik bir Türk bürokrasisi taktiği. Net cevaplar vermeme, sorumluluklardan kaçma durumu. Sanırım Türk siyasetinin, bürokrasisinin uzun bir geleneği var bu konuda. Bu yüzden çok deneyimliler.

Telekomünikasyon Kurumunun atıfta bulunduğu ve cevap vermeme sebebi olarak gösterdiği 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7. maddesi (ve tabii ki 2. fıkrası) çok açık:

Madde 7 - Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.


7. Maddenin 3. fıkrası Adalet Bakanlığının bilgi talebimi TK'ya göndermesi için temel teşkil etmiş. Ama TK'nın 2. fıkra yorumuna katılmıyorum. Talebim ilk fıkrada belirtilen şekle uygun. TK'ya iletilen mahkeme kararlarının bilgisi için ayrı bir çalışma neden gerekiyor ki? Hiç mantıklı gelmiyor. Şimdi buna itiraz için yaklaşık 15 günüm var. Biraz düşündükten sonra ya itiraz edeceğim ya da yeni ve daha dar kapsamlı, itiraz edilemeyecek bir soru ile yeniden başvuracağım.