[...] çoğulculuk esas itibariyle modernleşme ve şehirleşmeye kayıtlıdır; iktidarlar ise kendilerini toplum nezdinde "meşrulaştırmak" için "ötekilerini" de dikkate alan politikalar geliştirerek buna katkı sağlarlar. Öte yandan gelişmiş toplumların reşit bireyleri, büyük iktidar oyunlarının küçük birer aparatları olmayı reddedecek ölçüde kişilik ve itibar sahibi insanlardır. Türkiye'nin yaşadığı modernleşme, hangi iktidar bloğunun içinde olursa olsun kendine has bir okumayla toplumun vicdanı olmaya çalışan çok sayıda yeni kuşak elitler yetiştirmektir. Türkiye'deki "çoğulculuğun" esas teminatı da modernleşmenin yanı sıra bu okuryazarlardır.Prof. Naci Bostancı
Newsweek Türkiye baskısından sayfa 21, 2 Ağustos 2009.