Yaklaşık bir ay önce bir dilekçe ile Rekabet Kurumuna başvurmuş, Türk Telekom'un tekel konumunda olduğunu, hem telefon hem de internet altyapısını elinde bulundurduğundan bahsetmiştim. Bugün bununla ilgili bir cevap geldi. Cevap hakkına saygı açısından noktasına dokunmadan aşağıya ekliyorum.

Sayın Tayfun Şen,

E-posta aracılığıyla göndermiş olduğunuz şikayet Kurumumuz tarafından incelenmiştir. Şikayetinizde Türk Telekom firmasının altyapı bakımından hakim durumda olduğu ifade edilmekte ve bu durumun çeşitli yönlerden sakıncaları sıralanarak Rekabet Kurumu’nun gerekli hukuki düzenlemeleri yapması talep edilmektedir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ikinci maddesine göre “… her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu Kanun kapsamına girer”. Kurumun Kanun’da sayılan görevleri incelendiğinde bir piyasada hakim durumda olmanın değil bu hakim durumun kötüye kullanılmasının dikkate alındığı görülmektedir. Dolayısıyla Türk Telekom ya da herhangi bir teşebbüsün hakim durumda olması 4054 sayılı Kanun kapsamında bir ihlal teşkil etmemektedir.

Bununla birlikte rekabet hukuku literatüründe hakim durumda olan teşebbüslere özel bir sorumluluk verildiği ve bu firmaların davranışlarının diğerlerine göre daha sıkı denetime tabi olduğu da muhakkaktır. Nitekim Rekabet Kurulu da 19.11.2008 tarihinde verdiği 1055-411 sayılı kararla (Türk Telekom’un bir iştiraki olan TTNet’in “Yaz Fırtınası” kampanyası hakkında) 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesine aykırı uygulamaları[1] nedeniyle, aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş. ekonomik bütünlüğünün, ilgili ürün pazarındaki 2007 mali yılı sonunda oluşan toplam ciroları baz alınarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş.’ye müteselsilen 12.394.781,16 YTL idari para cezası verilmesine hükmetmiştir. Anılan kararda olduğu gibi bir inceleme yapılıp gerekli görüldüğü takdirde ceza uygulanabilmesi için tarafımızca yapılacak resen incelemeler haricinde, üçüncü tarafların iddialarının değerlendirilebilmesi için spesifik bir şikayetin varlığı gerekmektedir

Bilgi edinilmesi rica olunur.


[1] Yapılan değerlendirmede Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNet A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün, diğer internet servis sağlayıcıları pazar dışına çıkarmak amacıyla, toptan genişbant internet erişim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu, perakende genişbant internet hizmetleri pazarında fiyat sıkıştırması yoluyla kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.


Aslında beklediğim türden bir cevap. Fiili tekel durumuna dokunulmayacak. TT yine halkı kazıklamaya devam edecek.